آئین نامه موسسه

باسمه تعالی

آئین نامه داخلی موسسه فرهنگی قرآن و عترت طـارق تبریز

* تعهدات قرآن آموز

– قرآن آموز تعهد می نماید موارد اخلاقی و انضباطی موسسه را با تعهد کامل رعایت نماید.

– قرآن آموز تعهد می نماید از حجاب و لباس مناسب در موسسه استفاده نماید.

– قرآن آموز تعهد می نماید طبق برنامه زمانبندی شده در کلاس ها حضور مستمر داشته و حداقل نمره ۱۴ را در دوره ی سپری شده اخذ نماید.

– چنانچه بیش از 3 جلسه غیبت بدون هماهنگی داشته باشد از درس مذکور حذف می گردد.

تذکر: تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت قرآن آموز به عهده واحد آموزش می باشد.

– قرآن آموز تعهد می نماید مبلغ شهریه را بصورت کامل به شماره حساب اعلامی واریز نموده و اصل فیش واریزی را هنگام ثبت نام تحویل واحد آموزش نماید.

– قرآن آموز تعهد می نماید پس از ثبت نام و شروع دوره درخواست استرداد شهریه را ننماید.

تذکر: معیار اصلی و ملاک آغاز دوره، به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات در شروع ترم می باشد.

* ضوابط انضباطی و پوششی

نظر به اينکه موسسه قرآنی طارق از مراکز تحصيل علم و معرفت الهی می باشد حفظ سلامت اخلاقی، اجتماعی و رعايت شئونات اسلامی و فردی در اين مکان مقدس بسيار ضروری است. لذا بدينوسيله پاره ای از مقررات انضباطی موسسه  ذکر ميگردد که از قرآن آموزان عزيز انتظار می رود جهت حفظ سلامت و قداست موسسه برآن پایبند باشند. بديهی است رعايت موارد زير الزامی و عدم رعايت آن تخلف انضباطی محسوب شده و طبق شیوه نامه انضباطی موسسه مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

– همراه داشتن کارت شناسائی موسسه .

– رعايت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهيز از هرگونه نزاع و درگيری.

– رعايت احترام متقابل در برخورد با ساير قرآن آموزان، اساتيد، کارکنان و عوامل اجرائی موسسه.

– رعايت مقررات و موازين مربوط به پوشش اسلامی.

– عدم تجمع ويا ايستادن دراماکن عمومی موسسه به گونه ای که باعث ايجاد مزاحمت گردد.

– عدم استعمال دخانیات در کلیه اماکن و فضاهای (باز یا بسته ی) موسسه.

رعايت نظافت كلاسها، راهروها و محيط آموزشي.

حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

* آقایان و بانوان محترم عضو موسسه، در حقیقت الگوی تمام عیار یک شخصیت قرآنی و فرهنگی در جامعه هستند و لذا باید در رفتار و هم در پوشش، ضوابط و معیارهای خاص منتسب به فعالیتهای قرآنی را رعایت نمایند. براین اساس استفاده از هرگونه پوشش و زیورآلات و سایر مواردی که بدور از الگوهای متعادل و مرسوم جامعه دینی و قرآنی می باشد، ممنوع است.

*آئین نامه کلاس های غیرحضوری (مجازی)

– هرگونه ضبط و انتشار کلاس های تدریس و ویدیوهای آموزشی تنها با هماهنگی مدرس و تایید موسسه امکان پذیر است .

– رعایت شان اساتید و ایجاد ارتباط همراه با احترام با ایشان الزامی است.

– قرآن آموزان موظف به حضور به موقع در زمان تدریس کلاس آنلاین خود می باشند.

– قرآن آموز موظف است در صورت غیبت ۲۴ ساعت قبل از شروع کلاس به معاونت آموزش موسسه اطلاع دهد.

– به جهت احترام به اساتید و حفظ حرمت کلاس، پوشش رسمی و حجاب مناسب در زمان برگزاری کلاس آنلاین الزامی است.

– ایجاد فضای مناسب و جلوگیری از اختلالات محیطی در هنگام برگزاری کلاس های آنلاین جهت حفظ کیفیت کلاس الزامی است.

* لازم بذکر است که کلیه کلاس غیرحضوری (مجازی) مانند کلاس حضوری می باشد و رعایت کلیه شرایط انضباطی لازم می باشد.

نحوه ثبت نام بصورت آنلاین

– ثبت نام در موسسه از طریق وب سایت www.Tareq.ir  می باشد و به طور کلی به صورت از راه دور انجام می پذیرد.

– ضمنآ موسسه مسئولیت ثبت نام در هیچ وب سایتی به جز وبسایت www.Tareq.ir  را نمی پذیرد.

– شهریه دوره ها در واحد امور مالی تدوین شده و اعلام میگردد و قرآن آموزان شهریه ترم را به شماره حساب ۰۱۱۰۴۶۵۳۱۸۰۰۷  یا به شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۴۶۷۹۲  نزد بانک ملی بنام موسسه طارق تبریز واریز و از طریق بخش فرم ثبت شهریه ترم وب سایت اطلاع دهند.